סכסוכי שכנים

  סכסוכי שכנים במגורים בבית משותף בעיקר עם ריבוי דיירים יש לגלות רגישות יתר לשכנים שכן חלקם הינו כמו חלקך ברכוש המשותף. עיקר הסכסוכים בין שכנים בבית משותף נסוב סביב: תשלום דמי ועד בית, בנייה ברכוש המשותף, השתלטות על שטחים ברכוש המשותף, חסימת מעברים וחניות, שימוש במעלית ומעלית שבת, וכל הקשור בנושאי ועד הבית והיחסים […]

איך להחליף ועד בית

איך מחליפים את וועד הבית (נציגות הבית המשותף)? בטרם ניגשים למלאכת החלפת חברי הוועד יש לזכור  כי תפקיד חבר וועד הינו כפוי טובה הכרוך בהשקעת זמן בד"כ ללא תמורה כלשהיא בעיקר אם המדובר בבניין רב קומות עם ריבוי דיירים, ו"כמניין הדיירים מניין הדעות", מחד אין הדבר מאפשר לחברי הוועד לעשות ככל העולה על רוחם, ולנצל […]

רפי רפאלי © 2016 Frontier Theme