לשון הרע

סוגיית לשון הרע

"סוגיית לשון הרע, פרטי דיניה ואיסוריה – שורשים קדומים לה במסורת המשפט העברי. בספר ויקרא (יט, טז) נאמרת האזהרה: 'לא תלך רכיל בעמיך' ,וחכמי המשפט העברי לתקופותיו השונות ראו בלשון הרע "עוון גדול וגורם להרוג נפשות רבות מישראל" (רמב"ם הל' דעות פ"ז, ה"א.( ובספר משלי כא'-כג ' נאמר הפתגם הידוע " שומר פיו ולשונו שומר […]

רפי רפאלי © 2016 Frontier Theme