בתים משותפים

סמכויות וחובות ועד הבית- נציגות הבית המשותף

ועד הבית – נציגות הבית המשותף: נושא ניהול הבית המשותף ונציגות הבית המשותף מוסדרים בסימן ג' לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי בכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף והנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון. 65. נציגות הבית המשותף לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; […]

ניהול בית משותף

לשם קביעת דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בניהולו, על הדיירים לקיים אספה כללית ולמנות נציגות ביית משותף(וועד ביית) אשר תהא מורכבת מ 1-5 חברי נציגות( רצוי מספר אי זוגי בכדי למנוע שוויון בהכרעות). בהצבעה באספה הכללית למינוי נציגות ,יש קול אחד לכל בעל דירה או מיופה כוחו , והדיירים שקיבלו […]

תמ"א 38

  תוכנית תמ"א 38 המדובר על הוצאה לפועל של תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, לגבי בניינים שנבנו לפני שנת 1980 ,היות ובשנים שלפני 1980 לא היה תקנון המחייב עמידות בניינים בפני רעידת אדמה. בכדי ולעודד את יישום התכנית קבעה הממשלה כי בעלי דירות, אשר ישפרו את עמידות הבניין בפני רעידות אדמה, יקבלו […]

פינוי בינוי

. פינוי בינוי הינה החלטת הממשלה בישראל באמצעות צו הכרזה שתוקפו עד שש שנים, להריסת בתי מגורים ישנים ובמקומם בניית בנייני מגורים חדשים.  הכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית בכדי ליעל את השימוש בקרקע, לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ושיפור חזות ותדמית העיר. שטחי פינוי בינוי הינם בדרך כלל שכונות […]

סכסוכי שכנים

  סכסוכי שכנים במגורים בבית משותף בעיקר עם ריבוי דיירים יש לגלות רגישות יתר לשכנים שכן חלקם הינו כמו חלקך ברכוש המשותף. עיקר הסכסוכים בין שכנים בבית משותף נסוב סביב: תשלום דמי ועד בית, בנייה ברכוש המשותף, השתלטות על שטחים ברכוש המשותף, חסימת מעברים וחניות, שימוש במעלית ומעלית שבת, וכל הקשור בנושאי ועד הבית והיחסים […]

איך להחליף ועד בית

איך מחליפים את וועד הבית (נציגות הבית המשותף)? בטרם ניגשים למלאכת החלפת חברי הוועד יש לזכור  כי תפקיד חבר וועד הינו כפוי טובה הכרוך בהשקעת זמן בד"כ ללא תמורה כלשהיא בעיקר אם המדובר בבניין רב קומות עם ריבוי דיירים, ו"כמניין הדיירים מניין הדעות", מחד אין הדבר מאפשר לחברי הוועד לעשות ככל העולה על רוחם, ולנצל […]

רפי רפאלי © 2016 Frontier Theme