קצת על הסכמים וחוזים

קצת על הסכמים וחוזים:

מה ההבדל בין הסכם לחוזה על רגל אחת?

* חוזה הוא בד"כ בעל עיגון משפטי בין הצדדים בעוד שהסכם הוא בעיקר הסכם ג'נטלמני.
גם הסכם וגם חוזה יכולים להיות בעל פה, כמובן שרצוי בכתב..

מה ההבדל בין חוזה בכתב לחוזה בעל פה?

הבסיס לכל חוזה בכתב או בעל פה הוא שבשני החוזים מדובר על אותם עקרונות של חוזה הם מונחים משפטיים בסיסיים המתארים את העובדה כי צד אחד מציע שירות או מוצר(שלב ההצעה) והצד השני מקבל אותו(לאחר שלבי גמירות דעת וקיבול) .
בשני סוגי החוזים ייבחן רצון הצדדים ליצור יחסים משפטיים ולהתקשר בחוזה מחייב ביניהם.
למרות שחוזה בכתב ובע"פ הם חוזים לכל דבר, באין עדים קל יותר להוכיח חוזה כתוב המהווה ראיה לקיומו, על פני חוזה בע"פ אותו ניתן לסתור ,בענייני מקרקעין חוזה בע"פ אינו תופס ונדרש חוזה בכתב בלבד.
תמיד עדיף חוזה כתוב המעגן בתוכו את כל הפרטים הנדרשים שלא ניתן יהיה לסתור אותו.

Updated: מרץ 15, 2015 — 7:25 pm
רפי רפאלי © 2016 Frontier Theme