סמכויות וחובות ועד הבית- נציגות הבית המשותף

ועד הבית – נציגות הבית המשותף: נושא ניהול הבית המשותף ונציגות הבית המשותף מוסדרים בסימן ג' לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי בכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף והנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון. 65. נציגות הבית המשותף לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; […]

סוגיית לשון הרע

"סוגיית לשון הרע, פרטי דיניה ואיסוריה – שורשים קדומים לה במסורת המשפט העברי. בספר ויקרא (יט, טז) נאמרת האזהרה: 'לא תלך רכיל בעמיך' ,וחכמי המשפט העברי לתקופותיו השונות ראו בלשון הרע "עוון גדול וגורם להרוג נפשות רבות מישראל" (רמב"ם הל' דעות פ"ז, ה"א.( ובספר משלי כא'-כג ' נאמר הפתגם הידוע " שומר פיו ולשונו שומר […]

ניהול בית משותף

לשם קביעת דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בניהולו, על הדיירים לקיים אספה כללית ולמנות נציגות ביית משותף(וועד ביית) אשר תהא מורכבת מ 1-5 חברי נציגות( רצוי מספר אי זוגי בכדי למנוע שוויון בהכרעות). בהצבעה באספה הכללית למינוי נציגות ,יש קול אחד לכל בעל דירה או מיופה כוחו , והדיירים שקיבלו […]

הסיבות שאנשים עורכים צוואה הינן שונות ומגוונות

הסיבות שאנשים עורכים צוואה הינן שונות ומגוונות. מניעת הפתעות בעיקר מצד אחד הילדים הנתונים לעיתים ללחצים מצד בני זוגם לממש עיזבון של ההורה שנפטר על חשבון ההורה שנשאר. מניעת מצב בו בן זוג יקבל מחצית מעיזבון הנפטר במקרה של יחסים עכורים עם בני הזוג, והרצון שבן הזוג לא יהנה מעיזבון הנפטר, ובוודאי שלא ישתף בהנאה […]

פשיטת רגל והוצל”פ

פשיטת רגל במצב של חדלות פירעון בין ,כאשר אין יכולת החזר חובות, הפתרון לעיתים הוא כניסה להליך של פשיטת רגל. הליך זה מרכז באמצעות נאמן על נכסי החייב שממונה ע"י בית המשפט המחוזי את כל פעולות הגבייה, כאשר היתרון של הליך פשיטת רגל הוא בכך, שכנגד החייב מעוכבים כל ההליכים ניתן צו כינוס ,הכרזה על […]

קצת על הסכמים וחוזים

קצת על הסכמים וחוזים: מה ההבדל בין הסכם לחוזה על רגל אחת? * חוזה הוא בד"כ בעל עיגון משפטי בין הצדדים בעוד שהסכם הוא בעיקר הסכם ג'נטלמני. גם הסכם וגם חוזה יכולים להיות בעל פה, כמובן שרצוי בכתב.. מה ההבדל בין חוזה בכתב לחוזה בעל פה? הבסיס לכל חוזה בכתב או בעל פה הוא שבשני […]

ירושה על פי דין

  ירושה וצוואה על קצה המזלג ירושה על פי דין– " אין אדם יודע יום פטירתו", על פי החוק כשאדם נפטר, אם הותיר אחריו צוואה בת תוקף (לאנשים, גופים וישויות משפטיות)- נקראת הירושה- "ירושה על פי צוואה" והחלוקה מתבצעת על פי הכתוב בצוואה. במקרה בו לא הותיר אחריו אדם צוואה, או שנקבע כי הצוואה איננה […]

תמ"א 38

  תוכנית תמ"א 38 המדובר על הוצאה לפועל של תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, לגבי בניינים שנבנו לפני שנת 1980 ,היות ובשנים שלפני 1980 לא היה תקנון המחייב עמידות בניינים בפני רעידת אדמה. בכדי ולעודד את יישום התכנית קבעה הממשלה כי בעלי דירות, אשר ישפרו את עמידות הבניין בפני רעידות אדמה, יקבלו […]

פינוי בינוי

. פינוי בינוי הינה החלטת הממשלה בישראל באמצעות צו הכרזה שתוקפו עד שש שנים, להריסת בתי מגורים ישנים ובמקומם בניית בנייני מגורים חדשים.  הכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית בכדי ליעל את השימוש בקרקע, לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ושיפור חזות ותדמית העיר. שטחי פינוי בינוי הינם בדרך כלל שכונות […]

רפי רפאלי © 2016 Frontier Theme